Koivu

Koivu sahatavara

Koivu on monen huonekalutehtaan tärkein raaka-aine. Koivulankku on suosittua huonekalujen materiaalina, sillä sitä on hyvä sorvata, sahata, taivuttaa sekä lastuaa hyvin. Sen lisäksi koivu on yleisesti väriltään ja syiltään homogeeninen, sillä koivun sydänpuun ja pintapuun välillä ei juuri ole värieroa eikä kosteuseroa. Koivu on monen puusepän suosikkimateriaali.

Sisältää

Koivu rakennusaineena

Koivu on Suomen yleisin lehtipuu ja kolmanneksi yleisin puulajimme männyn ja kuusen jälkeen. Suomessa on kahta eri koivulajia; hieskoivua (Petula pubescens) ja rauduskoivua (Betula pendula). Teknisiltä ominaisuuksiiltaan nämä erovat hieman, vaikka niiden rakenne ja ulkonäkö on melkein sama. Hieskoivu on vähemmän sitkeämpää, pehmeämpää ja teknisiltä ominaisuuksilta hieman heikompaa kuin rauduskoivu. Niiden puuaines on kuitenkin teknisiltä käyttöominaisuuksiltaan keskenään lähes samanlaista.

Taloudellinen käyttö

Suomalaisista koivulajeista vain rauduskoivulla ja hieskoivulla on sahauskelpoinen runko. Metsäteollisuus ja huonekaluteollisuus käyttää yleensä rauduskoivua tasaisemman laadun vuoksi. Koivuja ei silti erotella käytön eikä kaupan kannalta toisistaan vaan ne ovat metsätaloudessa yhteisellä nimellä koivu. Suomessa kasvaa muita koivuja kuten tunturikoivu ja vaivaiskoivu, mutta niillä ei ole taloudellista merkitystä muuten kuin tunturikoivulla polttopuuna sekä pienissä tarve-esineissä ja koristeissa.

Rauduskoivu VS hieskoivu

Rauduskoivu tarvitsee paljon valoa ja se kasvaa pääasiassa kuivissa, valoisissa ja tuoreissa metsissä. Kun taas hieskoivu viihtyy pimeämmillä, kosteammilla ja tulvaisilla kasvupaikoilla. Koivut erottaa toisistaan helpoiten lehdistä; rauduskoivulla on kolmiomaiset lehdet, joissa kaksoissahalaitaiset reunat ja hieskoivulla taas on pyöreämmät lehdet.

Hieskoivu kasvaa pituudeltaan 8-20 metriä korkeaksi ja se voi olla joko yksi- tai monirunkoinen. Rauduskoivun koko on hieman hieskoivua suurempi. Se voi kasvaa jopa 30 metriä korkeaksi ja useimmiten yksirunkoiseksi ja tyyppillisesti suorarunkoiseksi. Rauduskoivua kutsutaan myös tuttavallisemmin riippakoivuksi johtuen rauduskoivun riippuvista oksista. Hieskoivun hyviä tuntomerkkejä on että sen oksat kasvavat pystysuuntaan ja sen runko on pinnaltaan rauduskoivua sileämpi.

Koivu on puuna melko kovaa, vahvaa ja taipuisaa, sydänpuu ei erotu väriltään pintapuusta. Rauduskoivun puuaines on hieman kovempaa kuin hieskoivun. Väritykseltään vaaleaa ja kuivauksessa tulee helposti ruskeaksi. Koivu vaatii huolellisen kuivatuksen, koska se on helposti lahoavaa eli kestää huonosti kosteutta. Kuivatuksen yhteydessä on koivulla taipumusta kieroutumiseen. Käyttöominaisuuksiltaan koivu on helposti työstettävää ja omaa erinomaiset työstöominaisuudet. Koivua lastuaa ja kiillottuu helposti eli pintakäsittely- ja viimeistelyominaisuudet ovat hyvät. Se myös hylkii likaa hyvin.

Koivun runkoa peittää valkoinen tuohi, tyvessä tumma kaarna. Laadullisesti paras koivun puuaines kasvaa ravinteikkailla, multavilla mailla. Sekametsissä ja rinnemailla kasvaa hyvin karsiutuneita oksattomiksi karsiutuneita ja suoria koivuja. Koivu on kaadettava täysikasvuisena mahdollisimman nopeasti, ettei sen laatu heikkene etenevän lahon takia. Laadukas koivutukki on suora, karsiutunut ja rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 25 cm. Rungon pinnan on oltava sileä, siinä ei saa olla pakkashalkeamia eikä tyvilahoa.

Koivun puuaineksen käyttö teollisuudessa

Koivulankkua, massiivipuulevyjä ja aihioita käytetään paljolti huonekaluteollisuudessa ja sisätilojen rakenteissa johtuen sen kovuudesta ja helposta käsiteltävyydestä niin pinnan kuin rakenteen puolesta. Ulkotiloihin rakennuspuuksi koivu ei sovi huonon kosteudenkestävyyn ja lahoamisen takia. Hieskoivu on hieman yleisempi huonekalujen käytössä taipuisuuden ansiosta ja rauduskoivu taas vanerien raaka-aineena johtuen rauduskoivun tasalaatuisuudesta verrattuna hieskoivuun. Vanerilevyjen yhteydessä koivujen korkeasta lujuudesta on hyötyä, jolloin vanerilevyt kestävät erittäin hyvin iskuja ja rakenne kokonaisuudessaan on erittäin jäykkä. Nämä tekijät osaltaan vaikuttavat koivun käytön yleisyyteen vanereiden valmistuksessa.

Koivun puuaineksen ulkonäkö ja rakenne

Koivujen puuaines on kiiltävä, vaalea ja hieman kellertävä. Koivun pinnan kuviointi on vaatimatonta, sillä vuosilustot erottuvat vain heikosti. Pinta- ja sydänpuun värillä ei ole eroa. Koivujen puuaines on kiiltävä, vaalea ja hieman kellertävä. Koivun pinnan kuviointi on vaatimatonta, sillä vuosilustot erottuvat vain heikosti. Pinta- ja sydänpuun värillä ei ole eroa.

Ominaisuus Selite
Puun yleisväri PIntapuu kellahtavanvalkoista tai punertavanvalkoista, vanhempana saattaa olla ruskea sydän.
Väriero Pinta- ja sydänpuussa ei ole värieroa
Rakenne Koivun rakenne on homogeeninen

Mekaaniset ominaisuudet

Mitä tekninen lujuus merkitsee koivussa. Miten se eroaa jostain toisesta verrokkipuusta.Koivu on puuna melko kovaa, vahvaa ja taipuisaa, sydänpuu ei erotu väriltään pintapuusta. Rauduskoivun puuaines on hieman kovempaa kuin hieskoivun. Väritykseltään vaaleaa ja kuivauksessa tulee helposti ruskeaksi. Koivu vaatii huolellisen kuivatuksen, koska se on helposti lahoavaa eli kestää huonosti kosteutta. Kuivatuksen yhteydessä on koivulla taipumusta kieroutumiseen.

Ominaisuus Selite
Vetolujuus syiden suuntaan N/mm2 135 N/mm2
Puristuslujuus syiden suuntaan N/mm2 40 N/mm2
Puristuslujuus syitä vastaan N/mm2
Taivutuslujuus N/mm2 11 N/mm2
Leikkauslujuus N/mm2 125 N/mm2
Kimmomoduuli N/mm2 16200 N/mm2
Brinell-luku 2,6

Fysikaaliset ominaisuudet

Mitä fysikaaliset ominaisuudet tarkoittavat ja miten niitä tulkitaan. Koivu on puuna melko kovaa, vahvaa ja taipuisaa, sydänpuu ei erotu väriltään pintapuusta. Rauduskoivun puuaines on hieman kovempaa kuin hieskoivun. Väritykseltään vaaleaa ja kuivauksessa tulee helposti ruskeaksi. Koivu vaatii huolellisen kuivatuksen, koska se on helposti lahoavaa eli kestää huonosti kosteutta. Kuivatuksen yhteydessä on koivulla taipumusta kieroutumiseen.

Ominaisuus Selite
Tiheys ilmakuivana 15% 600 kg/m3
Kutistuminen syiden suunnassa L 0,6 %
Kutistuminen säteen suunnassa R 5,3 %
Kutistuminen tangentin suunnassa T 9,2 %
Tilavuuden kutistuminen 15 %
T/R RATIO -

Koivun työstö ja käsittely

Työstettävyys

Hyvä; optimaalinen leikkuunopeus 28…33 m/s, sorvattavuus erittäin hyvä

Kuivattavuus

Hyvä; kuitenkin taipumusta kieroutumiseen

Liimattavuus

Hyvä

Pintakäsittely

Oikein hyvä; polyesterilakkavaurioita voi esiintyä

Muuta

Höyrytys aiheuttaa kelta- tai puntavärjäytymistä; haponkestävä; puu biologisesti vaikuttava; sinistyminen metallikorroosion vaikutuksesta mahdollista

Kestävyys

Vähäinen: altis sienille ja hyönteisille, hyvin nopeasti lahoava; ei säänkestävä

Koivun käyttökohteet

  • Koivun puuainesta käytetään huonekaluissa, vanerinvalmistuksessa, soittimissa, sorvaamoissa sekä paperinvalmistuksessa.
  • Sitä käytetään myös sisustukseen, parketteihin ja urheiluvälineisiin
  • Työstöominaisuuksiltaan hankalaa loimukoivua käytetään huonekaluteollisuudessa etupäässä viiluna.

Koivutuotteet

No data was found

PUULAJILUETTELO

POHJOIS-AMERIKKA

Etelä-AMERIKKA

Eurooppa

Afrikka

AASIA